Tusentals företag kommer att förlora sin användardata den 1 juli

En delad bild på dataanalytiker och logga för google analytics 4

Många svenska företag står inför en kritisk utmaning. Från och med den 1 juli 2024 försvinner all åtkomst till Universal Analytics-gränssnittet samt dess API. Trots detta har tusentals företag ännu inte uppdaterat till Google Analytics 4 (GA4), vilket innebär att de riskerar att förlora värdefull historisk data och insikter om sina besökares beteenden.

“Att inte uppdatera till GA4 innebär en enorm risk för företag,” säger David Liman, dataanalytiker på Acrowd Agency. “Utan denna uppdatering kommer företag inte längre att kunna samla in ny data eller komma åt sin historiska data, vilket är avgörande för att förstå och optimera besökarnas upplevelse.”

Varför tillgänglighetsanpassning är viktigt för svenska företag

Bild på en kvinna som arbetar på sin dator med rubriken tillgänglighetsanpassning för företag 2025

När digitala gränser suddas ut, blir tillgängligheten online en alltmer pressande fråga. Den 28 juni 2025 markerar en milstolpe i Sverige och inom EU, då Tillgänglighetsdirektivet utvidgas till att omfatta inte bara offentlig sektor utan även privata aktörer. Detta innebär att nya produkter som riktas till konsumentmarknaden, inklusive banktjänster, mobilappar och e-handelsplattformar, måste följa stränga tillgänglighetskrav. För företag innebär detta en möjlighet att vara proaktiva och säkerställa att deras digitala tjänster är tillgängliga för alla, vilket inte bara är en laglig skyldighet utan också en affärsmöjlighet.

Universal Analytics försvinner den 1 juli 2024

Abstrakt bild med rubriken Google universal analytics

Den 1 juli 2024 markerar slutet på Universal Analytics eller UA som har varit en pålitlig resurs för webbanalys i nästan ett decennium. I denna artikel utforskar vi varför Google gjort dessa förändringar, vad som skiljer GA4 från dess föregångare, och hur du kan säkra din data innan UA går i graven.

Google Consent Mode Version 2: En Guide för Företag

Abstrakt bild med rubriken google consent mode version 2

Den 6:e mars började Digital Markets Act att gälla vilket innebär att företag som använder Googles tjänster nu måste uppdatera till Google Consent Mode version 2. Denna uppgradering, i kombination med Google-godkända Consent Management Platforms (CMP), utgör grunden för en ny era inom hantering av användarsamtycke. I den här artikeln utforskar vi hur dessa verktyg tillsammans skapar en miljö för digital marknadsföring som är både transparent och effektiv.

Tillgänglighetsanpassning: Obligatorisk från 28 juni 2025

Bild på utvecklare

När digitala gränser suddas ut, blir tillgängligheten online en alltmer pressande fråga. Den 28 juni 2025 markerar en milstolpe i Sverige och inom EU, då Tillgänglighetsdirektivet utvidgas till att omfatta inte bara offentlig sektor utan även privata aktörer. Detta innebär att nya produkter som riktas till konsumentmarknaden, inklusive banktjänster, mobilappar och e-handelsplattformar, måste följa stränga tillgänglighetskrav.

Datadrivet arbetssätt: Bortom det uppenbara

Det är ingen hemlighet att dataanalys är avgörande för att nå framgång online. Många förstår intuitivt att vissa mätvärden, som konverteringsfrekvenser på landningssidor eller genomsnittlig ROI för en kampanj, är viktiga att mäta. Men den verkliga kraften i dataanalys ligger bortom dessa grundläggande mätvärden. När vi gräver djupare, förbi de uppenbara siffrorna, vinner vi insikter som kan förbättra vår digitala närvaro markant.

Dataanalys: Var, när, hur och varför?

Många inser intuitivt vikten av dataanalys, exempelvis för att skapa prognoser, granska kampanjer och för att förbättra både arbetsmetoder och kommunikation med kunder och partners. Men, överraskande nog använder bara ett fåtal företag dataanalys i flera aspekter av sin verksamhet. Detta kan leda till att de missar värdefulla möjligheter.

Vi har tagit hjälp av vår egna expert, dataanalytikern David Liman, och i denna artikel kommer han att utforska vad dataanalys verkligen betyder, dess praktiska tillämpningar, och varför det är kritiskt för företag att fullt ut integrera detta i sin verksamhet.