Datadrivet arbetssätt: Bortom det uppenbara

Det är ingen hemlighet att dataanalys är avgörande för att nå framgång online. Många förstår intuitivt att vissa mätvärden, som konverteringsfrekvenser på landningssidor eller genomsnittlig ROI för en kampanj, är viktiga att mäta. Men den verkliga kraften i dataanalys ligger bortom dessa grundläggande mätvärden. När vi gräver djupare, förbi de uppenbara siffrorna, vinner vi insikter som kan förbättra vår digitala närvaro markant.

En av de största utmaningarna för företag är att etablera en digital närvaro som inte bara är visuellt tilltalande, utan även funktionell. David Liman, vår dataanalytiker, lyfter vikten av att använda data där det kanske inte är lika uppenbart, till exempel inom webbdesign. Genom att analysera klickdata och värmekartor kan designers förstå var besökarna fokuserar mest. Sådan insikt kan vara avgörande för att skapa en mer intuitiv och användarvänlig design.

“Det handlar om att förstå användaren ur ett mer kvalitativt perspektiv, på så sätt kan man skapa användarupplevelser som faktiskt fungerar.”

Inom innehållsproduktion är potentialen med data också enorm. Det är inte bara ämnet som räknas, utan även hur det kommuniceras. Med hjälp av dataanalys kan vi identifiera vilket språkbruk eller vilken tonalitet som bäst resonerar med vår publik, så länge vi vet hur, vad och varför vi mäter. David menar att detta är en av de mest underskattade aspekterna av innehållsmarknadsföring:

“Det är en sak att tala om ett ämne, men själva sättet vi pratar om det kan vara skillnaden mellan framgångsrik och misslyckad kommunikation”.

Produktutveckling, tjänsteutformning och varumärkesbyggande kan alla dra nytta av insikter från dataanalys. David poängterar att det handlar om att förstå kunderna på en djupare nivå:

“Varje insamlad datapunkt ger oss en tydligare bild av vad kunder faktiskt efterfrågar och visar vad som fungerar i praktiken”.

Mer än att tillämpa ett datadrivet arbetssätt i enskilda aspekter av en organisation, uppstår den verkliga kraften när man anammar ett heltäckande datadrivet tänk. När varje aspekt av en digital närvaro optimeras med hjälp av data, börjar de olika delarna inte bara fungera bättre individuellt utan även samspela. En helhet där summan är större än dess delar och där varje insats förstärker de andra.

Att utforska och dra nytta av möjligheterna med dataanalys är inte längre ett val, det är en nödvändighet. Med den insikt och förståelse som kan uppnås genom noggrann och genomtänkt analys, har företag möjligheten att skapa en överlägsen digital närvaro som träffar rätt ton med sin målgrupp.

Dela

Nyfiken på hur ni kan ta era digitala
plattformar till nya höjder?

Skicka in din mailadress så tar vi kontakt med dig

Let's talk!

1.  Berätta kort om dig och dina mål.

2. Vi bestämmer en tid där vi kan ses och ta reda på om vi är en match (made in heaven)! Online, fysiskt eller på telefon – You decide!

3. We make it happen✌️

Boka ett möte

1.  Skicka in dina kontaktuppgifter

2. Vi tar kontakt och bokar in en tid som passar dig

3. Vi påbörjar analysarbetet