Ta fram ny varumärkesidentitet

abstrakt bild med med texten branding

Inledningsvis: Vikten av en stark varumärkesidentitet

Att skapa en ny varumärkesidentitet är ett avgörande steg för att etablera en stark och igenkännbar närvaro på marknaden. Det innebär att utveckla en unik och konsekvent visuell och verbal identitet som exakt återspeglar ditt varumärkes värderingar och mission. Första steget i att utveckla en ny varumärkesidentitet är att genomföra en grundlig varumärkesgranskning. Detta innebär att analysera ditt nuvarande varumärke, inklusive dess styrkor och svagheter, samt dess konkurrenter. Denna information kommer att användas för att informera utvecklingen av en ny varumärkesstrategi.

Viktigt att tänka på när du tar fram en ny varumärkesstrategi:

  • Genomför en grundlig varumärkesgranskning för att få en inblick i ditt nuvarande varumärkes styrkor och svagheter samt dess konkurrenter.
  • Skapa en unik och konsekvent visuell identitet som exakt återspeglar varumärkets värderingar och mission.
  • Utveckla en konsekvent verbal identitet genom att skapa ett varumärkesröst och budskap som exakt återspeglar varumärkets värderingar och mission.
  • Var konsekvent i alla element av varumärkesidentiteten och följ upp och mät resultaten av dina marknadsföringsinsatser för att se om din nya varumärkesidentitet är effektiv.
  • Optimera din webbplats och andra online-närvaro för SEO för att säkerställa att ditt varumärke lätt kan hittas av potentiella kunder.

Skapa en unik visuell identitet

När en varumärkesstrategi är på plats är nästa steg att skapa en unik visuell identitet. Det innebär att utveckla eller uppdatera logotyp, färg och bildspråk, grafiska element som återspeglar varumärkets värderingar och mission. Den visuella identiteten bör vara konsekvent över alla marknadsföringsmaterial, inklusive webbplats, sociala medier och annonser.

varumärkesidentitet för cube
Ny visuell identitet som togs fram för WeAreCube. Se fler cases

Utveckling av en konsekvent tonalitet (Tone of voice)

Förutom en visuell identitet är det samtidigt viktigt att utveckla en konsekvent verbal identitet. Det innebär att skapa ett varumärkesröst och budskap som exakt återspeglar varumärkets värderingar och mission. Konsekvens i verbal identitet är viktigt över alla marknadsföringsmaterial, inklusive webbplatskopier, sociala medieinlägg och annonser.

Konsekvens i varumärkesidentiteten

Det är också viktigt att komma ihåg att bygga ett varumärke tar tid och konsekvens i alla ovanstående element. Att skapa en stark och igenkännbar varumärkesidentitet är en pågående process som kräver regelbunden granskning och uppdatering för att säkerställa att den är relevant och effektiv.

Avslutningsvis

Genom att följa dessa steg kan du skapa en ny varumärkesidentitet som hjälper dig att etablera en stark och igenkännbar närvaro på marknaden. Genomför en grundlig varumärkesgranskning, skapa en unik och konsekvent visuell identitet, utveckla en konsekvent verbal identitet och var konsekvent i alla element av varumärkesidentiteten kan hjälpa dig att etablera en stark och igenkännbar närvaro på marknaden.

Nyfiken på vad vi kan göra?

Läs om hur vi jobbar med varumärkesidentitet

Dela

Nyfiken på hur ni kan ta era digitala
plattformar till nya höjder?

Skicka in din mailadress så tar vi kontakt med dig

Let's talk!

1.  Berätta kort om dig och dina mål.

2. Vi bestämmer en tid där vi kan ses och ta reda på om vi är en match (made in heaven)! Online, fysiskt eller på telefon – You decide!

3. We make it happen✌️