Universal Analytics försvinner den 1 juli 2024

Den 1 juli 2024 markerar slutet på Universal Analytics eller UA som har varit en pålitlig resurs för webbanalys i nästan ett decennium. I denna artikel utforskar vi varför Google gjort dessa förändringar, vad som skiljer GA4 från dess föregångare, och hur du kan säkra din data innan UA går i graven.
Abstrakt bild med rubriken Google universal analytics

Varför gör Google dessa förändringar?

Google introducerade Google Analytics 4 även kallad GA4 som en ersättning till Universal Analytics 2020. Den 1 juli 2023 slutade UA att samla data och ersattes helt av GA4 för att bättre möta dagens behov inom dataskydd och användarcentrerad analys. Med ökad fokus på användarnas integritet, inklusive strängare dataskyddslagar som GDPR, har behovet av en mer flexibel och framtidsanpassad plattform blivit tydlig. GA4 är designad för att hantera data på ett sätt som är anpassat till dessa förändrade förutsättningar, vilket ger företag möjlighet att samla in data utan att kompromissa med användarintegriteten.

Vilka är de största skillnaderna mellan GA4 och UA?

En av de största skillnaderna mellan GA4 och UA är hur data samlas in och bearbetas. GA4 använder en event-baserad modell snarare än den session-baserade modell som UA använder. Detta gör GA4 mer flexibelt när det gäller att mäta användarinteraktioner över olika plattformar och enheter. GA4 innehåller även förbättrade maskininlärningsfunktioner för att förutsäga användarbeteenden och möjliggöra mer precisa marknadsföringsstrategier baserat på förutsägande analys.

Vad innebär detta för all data som har samlats in genom UA under åren?

Data som har samlats in genom Universal Analytics kommer inte automatiskt att överföras till GA4. Efter den 1 juli kommer även all data sedan tidigare att raderas helt. Om du vill spara äldre information från Universal Analytics är det alltså viktigt att börja göra det nu.

Så räddar du din data innan UA försvinner

För att bevara din data från Universal Analytics rekommenderas det att du exporterar din data till en säker lagringslösning. Google tillhandahåller verktyg för att exportera rapporter och rådata, några verktyg är Analytics Canvas och Analytics Safe. Du kan också använda dig av Universal Analytics API. Om du är säker på att den gamla datan är användbar eller nödvändig är det viktigt att börja agera nu för att säkerställa att ingen värdefull insikt går förlorad.

Sammanfattning

Från den 1 juli 2024 kommer Universal Analytics att fasas ut helt, vilket lämnar plats för Google Analytics 4 som den nya standarden för webbanalys. Detta innebär att det är hög tid att fullt ut övergå till och integrera GA4 i vår verksamhet. GA4 erbjuder avancerade verktyg som inte bara hjälper till att följa de senaste dataskyddslagarna, utan även ger djupare och mer handlingskraftiga insikter om våra användare. Genom att anamma GA4 kan vi bättre förstå våra kunders beteenden och optimera våra digitala strategier på ett sätt som tidigare inte var möjligt.

Behöver ditt företag hjälp med att spara ned data eller kontrollera att GA4-kontot är uppsatt korrekt? Kontakta oss på acrowd så hjälper vi dig!

Läs mer om:
Google Analytics 4 vs Universal Analytics: Allt du behöver veta

Dela

Nyfiken på hur ni kan ta era digitala
plattformar till nya höjder?

Skicka in din mailadress så tar vi kontakt med dig

Let's talk!

1.  Berätta kort om dig och dina mål.

2. Vi bestämmer en tid där vi kan ses och ta reda på om vi är en match (made in heaven)! Online, fysiskt eller på telefon – You decide!

3. We make it happen✌️