Varför tillgänglighetsanpassning är viktigt för svenska företag

När digitala gränser suddas ut, blir tillgängligheten online en alltmer pressande fråga. Den 28 juni 2025 markerar en milstolpe i Sverige och inom EU, då Tillgänglighetsdirektivet utvidgas till att omfatta inte bara offentlig sektor utan även privata aktörer. Detta innebär att nya produkter som riktas till konsumentmarknaden, inklusive banktjänster, mobilappar och e-handelsplattformar, måste följa stränga tillgänglighetskrav. För företag innebär detta en möjlighet att vara proaktiva och säkerställa att deras digitala tjänster är tillgängliga för alla, vilket inte bara är en laglig skyldighet utan också en affärsmöjlighet.
Bild på en kvinna som arbetar på sin dator med rubriken tillgänglighetsanpassning för företag 2025

Tillgänglighetsdirektivet: Vad innebär det?

Det nya tillgänglighetsdirektivet innebär att alla företag som erbjuder digitala tjänster till konsumenter måste säkerställa att dessa tjänster är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Detta omfattar en rad olika aspekter, från textstorlek och kontrast till navigering och användarvänlighet. Syftet är att skapa en inkluderande digital miljö där alla användare, oavsett förmåga, har likvärdig tillgång till information och tjänster.

Tidigare var dessa krav endast applicerbara på offentliga digitala tjänster, men med den nya lagen utökas kraven till att omfatta även privata aktörer. Detta innebär att företag som inte tidigare behövt tänka på digital tillgänglighet nu måste göra det för att följa lagen och undvika potentiella böter och rättsliga påföljder. Dessutom måste dessa företag följa riktlinjerna från WCAG 2.1 och den kommande WCAG 2.2.


Fördelar med tillgänglighetsanpassning

Att tillgänglighetsanpassa sin webbplats och sina digitala tjänster har flera fördelar:

Ökad kundbas:
Genom att göra din webbplats tillgänglig för alla användare, inklusive de med funktionsnedsättningar, öppnar du upp för en större kundbas. Med cirka 20% av befolkningen som lever med någon form av funktionsvariation, är detta en betydande del av marknaden.


Förbättrad användarupplevelse:
En tillgänglig webbplats är ofta mer användarvänlig för alla. Förbättrad navigering, tydligare text och bättre struktur gynnar alla användare, inte bara de med funktionsnedsättningar.


Bättre SEO:
Sökmotorer som Google värdesätter tillgängliga webbplatser och rankar dem högre. Genom att följa tillgänglighetsprinciper, såsom de som finns i WCAG 2.1 och WCAG 2.2, kan du förbättra din SEO och därmed din synlighet online.


Vanliga utmaningar och hur man löser dem

Implementeringen av tillgänglighetsanpassning kan verka överväldigande, men det behöver inte vara det. Vanliga utmaningar inkluderar:

Tekniska utmaningar:
Att justera kod och design för att möta tillgänglighetskraven och följa WCAG 2.1 och WCAG 2.2 kan vara tekniskt krävande. Lösning: Genomför en omfattande tillgänglighetsanalys och använd verktyg som Acrowds tillgänglighetsplugin som ett komplement för att identifiera områden som behöver förbättras.


Resursbegränsningar:
Mindre företag kan sakna resurserna för omfattande anpassningar. Lösning: Börja med grundläggande tillgänglighetsåtgärder och bygg ut successivt.


Brist på kunskap:
Många företag saknar kunskap om tillgänglighetskraven och WCAG-riktlinjerna. Lösning: Utbildning och konsulthjälp kan vara avgörande. Acrowd erbjuder rådgivning och support för att hjälpa företag att navigera dessa krav.


Slutsats

Sammanfattningsvis är tillgänglighetsanpassning inte bara en laglig skyldighet
utan också en strategisk fördel. Genom att säkerställa att din webbplats är tillgänglig för alla användare, och genom att följa riktlinjerna i WCAG 2.1 och WCAG 2.2, kan du förbättra användarupplevelsen, öka din kundbas och förbättra din SEO. Acrowd erbjuder lösningar och support för att hjälpa dig att navigera dessa krav och säkerställa att din webbplats är i linje med tillgänglighetsdirektivet.


Vi hjälper dig med tillgänglighetsarbetet

Behöver du hjälp med att tillgänglighetsanpassa din webbplats? Kontakta Acrowd idag för att få råd och stöd samt använda vår plugin-lösning som ett komplement till ditt tillgänglighetsarbete.


Läs mer om tillgänglighetsanpassning här:

Tillgänglighetsanpassning: Obligatorisk från 28 juni 2025

Dela

Nyfiken på hur ni kan ta era digitala
plattformar till nya höjder?

Skicka in din mailadress så tar vi kontakt med dig

Let's talk!

1.  Berätta kort om dig och dina mål.

2. Vi bestämmer en tid där vi kan ses och ta reda på om vi är en match (made in heaven)! Online, fysiskt eller på telefon – You decide!

3. We make it happen✌️

Boka ett möte

1.  Skicka in dina kontaktuppgifter

2. Vi tar kontakt och bokar in en tid som passar dig

3. Vi påbörjar analysarbetet