Medveten Content Marketing träffar rätt känslor

Content Marketing såsom film och foto är oslagbart i sin unika förmåga att engagera människor och att förmedla sitt budskap på djupet.

Content Marketing

Innehållsmarknadsföring i form av rörligt material, foto eller text är de mest effektiva verktygen för att uttrycka och bygga sitt varumärke. Vi värnar alltid om att återknyta till ett faktiskt värde för våra kunder, om det så gäller att nå ut med en specifik produkt, stärka sin interna kommunikation eller etablera en unik röst på marknaden.

Vi anpassar materialet efter olika distributionskanaler, såsom Facebook, YouTube, TV eller Instagram för att matcha format på bästa sätt.

Successful
Since 2018

0

Kvadratmeter
Kreativ yta

0

Fantastiska
medarbetare

0

Genomförda
projekt

Vill du prata mer om content med oss?

Hör av dig till vår projektledare Hanna!

Case- Content Marketing

Media Production

MINI

Content

Lindahls Kvarg

Nordic Campaign

The Body Shop

Web-content

Web-content syftar till allt material som uteslutet ska existera på en hemsida för att illustrera och inspirera besökare så att de tydligt kan förstå och interagera med varumärket och dess produkter, till exempel bilder till en hemsida. Denna typ av material är essentiell för att driva kundresan framåt, generera lojalitet och öka konverteringsfrekvensen.

Externt Content

Externt content är bild och film som distribueras på diverse kanaler för att exponera potentiella kunder för ett varumärke eller en produkt och på så sätt driva in trafik till försäljningskanaler. Alternativt kan externt material brukas för att stärka varumärkets närvaro och inleda nya dialoger med redan befintliga kunder.

Internt Content

Med internt content menas utbildning- och jubileumsfilm, onboarding-resurser samt övriga typer av material som främst är till för att stärka intern sammanhållning och kommunikation och är inte tänkt att brukas utåt mot marknaden. Med hjälp av standardiserat material är det lättare att bibehålla kontinuitet och standard i större organisationer. 

Vår Process

Behovsanalys

Vårt första steg är att förankra ert behov i någonting konkret, till exempel att lansera en ny produkt på marknaden eller att rekrytera nya medarbetare. Vi sätter därefter en tydlig målsättning tillsammans, en preliminär budget samt förslag för produktionsperioden.

Utvecklingsfas

Vi skapar sedan ett koncept och ett upplägg för hur vi ska uppnå er målsättning med de medel vi har att tillgå, detta illustreras i vår offert där vi ger en tydlig inblick i hur slutprodukten kommer att se ut.

Produktion

När alla parter är överens om villkoren för uppdraget så inleds förproduktionen följt av fält- och efterbearbetning där vi är noggranna med att stämma av i varje led så att den ursprungliga visionen bibehålls genom hela processen.

💡
Fick du några idéer?

Kul att träffas, är du nyfiken på hur det är att jobba med oss eller vill ha råd om hur du ska gå vidare? Fyll i vårt formulär för att komma i kontakt med oss.

Let's talk!

1.  Berätta kort om dig och dina mål.

2. Vi bestämmer en tid där vi kan ses och ta reda på om vi är en match (made in heaven)! Online, fysiskt eller på telefon – You decide!

3. We make it happen✌️

Boka ett möte

1.  Skicka in dina kontaktuppgifter

2. Vi tar kontakt och bokar in en tid som passar dig

3. Vi påbörjar analysarbetet