Främja en företagskultur som värdesätter tillgänglighet och inkludering.

Tillgänglighetsanpassa din webb för alla besökare

Förbättra både SEO och användarupplevelse på din webbplats

Många tillgänglighetsanpassningar, som tydliga beskrivningar av bilder och välstrukturerad kod, kan förbättra din webbplatsens SEO. Sökmotorer gillar när webbplatser är lättåtkomliga och användarvänliga, vilket kan leda till högre placeringar i sökresultaten. Detta kan öka din synlighet och locka mer trafik till din webbplats.

Förstärk ditt varumärke genom att prioritera tillgänglighet och inkludering

Genom att visa ditt engagemang för tillgänglighet signalerar du att du är en inkluderande och ansvarstagande aktör på marknaden. Detta kan stärka ditt varumärkes rykte och bygga förtroende bland både befintliga och potentiella kunder. En positiv image som en företag som bryr sig om alla användares behov kan differentiera dig från konkurrenterna och skapa långsiktig framgång.

Öka räckvidden med en tillgänglig hemsida

Genom att göra din hemsida tillgänglig når du en bredare publik, inklusive personer med olika funktionsnedsättningar och äldre individer. Detta öppnar upp för en potentiellt större kundbas och ökar chansen att nå nya segment av användare. Dessa användare kan bli lojala kunder och stärka din verksamhets tillväxt.

Case - SEO

Make Space

Reierstam

Edda Förskolor

Få en kostnadsfri analys av din hemsida!

Fyll i formuläret så utför vi en analys av din hemsida och återkommer med resultat och förslag på förbättringar. 

Vad säger lagen?

Riktlinjerna är utformade i en särskild europeisk standard (EN 301 549 V3.2.1), som i sin tur bygger på WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) med några tilläggspunkter.

Riktlinjerna utgår ifrån att vi alla människor är olika och har olika behov. Användaren kan ha svårt att trycka på för små knappar, inte kunna använda muspekaren eller är synskadad och använder en skärmläsare som läser upp innehållet, därför behöver vi i samhället visa hänsyn till dessa behov. 

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven och eventuella brister.

Viktiga datum för WCAG 2.1:

23 september 2019

Har din webbplats varit med ett tag, lanserad före 23 september 2018? Nu är det dags att ta den till nästa nivå. Genom att följa de senaste tillgänglighetsreglerna kan du omvandla din äldre webbplats till en modern och tillgänglig plattform, öppen för alla. Bli en del av den digitala framtidens krav och skapa en positiv upplevelse för varje besökare.

23 september 2020

Från och med den 23 september 2020 är kraven på digital tillgänglighet inte bara en bestämmelse – det är din chans att nå fler. Fokus ligger på myndigheter och offentliga aktörer, men privata företag kan också dra nytta av dessa direktiv. Genom att göra din webbplats användbar för alla, inklusive personer med funktionshinder, framtidssäkrar du din digitala närvaro och stärker din position på marknaden.

28 juni 2025

Inom kort kommer ditt digitala fotavtryck att synas som aldrig förr. Från och med den 28 juni 2025 gäller nya krav och regler för både offentliga och privata aktörer. Men det är mer än bara regler – det är din chans att leda vägen i digital inkludering. Säkerställ att ditt företag inte bara följer reglerna utan går i bräschen för en tillgänglig och inkluderande framtid. Ta kontakt med oss idag för att förbereda dig för morgondagens digitala landskap!

Behöver ni en helt ny, SEO-anpassad hemsida?

Om vi ska bygga en ny webbplats från grunden, startar vi SEO-arbetet med en omfattande sökordsanalys. Vi analyserar, diskuterar och experimenterar med olika sökord, undersöker varje ords sökvolym, konkurrens, intention och ser till att orden inte konkurrerar med varandra.

När vi har identifierat rätt sökord att fokusera på, etablerar vi en övergripande innehållsstruktur, organiserar en effektiv titelstruktur, säkerställer att alla bilder har beskrivande alt-texter, optimerar sidans laddningstid, samt konfigurerar externa tjänster som Google Analytics och Google Search Console.

Genom att utföra dessa steg skapar vi en webbplats som uppfattas som användarvänlig och som hjälper Googles algoritmer att förstå dess innehåll. Resultatet är en webbplats som rankas högre i sökresultaten och blir synlig för dina potentiella kunder när de söker efter dina tjänster.

Bra SEO tål att mätas

När du påbörjar ditt SEO-arbete är det viktigt att sätta tydliga mål och ha realistiska förväntningar från start. SEO bör ses som en pågående process, inte en engångsåtgärd. Det initiala arbetet kan ofta liknas vid ett experiment, där du måste testa, anpassa och på ett metodiskt sätt bygga en djup förståelse för hur din marknad beter sig. Vi föredrar att ingå långsiktiga samarbeten, vilket ger oss möjligheten att ständigt följa upp, utvärdera och justera din strategi över tid.

Vi strävar också efter att stegvis överföra kunskap till våra kunder, för att ge dem en solid förståelse för de verktyg och åtgärder som gör verklig skillnad.

Är du redo att ta steget?

“Vi upplever ett stort engagemang från Acrowd! De kommer med egna förbättringsförslag, är väldigt snabba och flexibla.”

Främja en företagskultur som värdesätter tillgänglighet och inkludering.

Vi på acrowd tycker att webben ska vara tillgänglig för alla, det innebär att vem du en är och vilka förutsättningar du en har ska du kunna använda alla digitala tjänster som finns på marknaden.

Vi brinner för att hjälpa stora och små företag att vara tillgängliga och har erfarenhet av att anpassa hemsidan och system för att följa de riktlinjer som finns idag.

Kom igång nu!

Fyll i formuläret så utför vi en analys av din hemsida och återkommer med resultat och förslag på förbättringar.