Främja en företagskultur som värdesätter tillgänglighet och inkludering.

Vi hjälper er att uppnå lagkraven för tillgänglighet av digital offentlig service

Få en kostnadsfri analys av din hemsida!

Fyll i formuläret så utför vi en analys av din hemsida och återkommer med resultat och förslag på förbättringar. 

Tillgänglighet – varför ska jag bry mig om det?

Förbättra både SEO och användarupplevelse på din webbplats

Många tillgänglighetsanpassningar, som tydliga beskrivningar av bilder och välstrukturerad kod, kan förbättra din webbplatsens SEO. Sökmotorer gillar när webbplatser är lättåtkomliga och användarvänliga, vilket kan leda till högre placeringar i sökresultaten. Detta kan öka din synlighet och locka mer trafik till din webbplats.

Förstärk ditt varumärke genom att prioritera tillgänglighet och inkludering

Genom att visa ditt engagemang för tillgänglighet signalerar du att du är en inkluderande och ansvarstagande aktör på marknaden. Detta kan stärka ditt varumärkes rykte och bygga förtroende bland både befintliga och potentiella kunder. En positiv image som en företag som bryr sig om alla användares behov kan differentiera dig från konkurrenterna och skapa långsiktig framgång.

Öka räckvidden med en tillgänglig hemsida

Genom att göra din hemsida tillgänglig når du en bredare publik, inklusive personer med olika funktionsnedsättningar och äldre individer. Detta öppnar upp för en potentiellt större kundbas och ökar chansen att nå nya segment av användare. Dessa användare kan bli lojala kunder och stärka din verksamhets tillväxt.

Förutom de etiska och lagstadgade kraven finns det ytterligare viktiga skäl att prioritera tillgänglighet. Enligt SCB uppskattas omkring 36 % av befolkningen ha någon form av funktionsnedsättning, och nästan 11 % av dessa har till och med flera funktionsnedsättningar samtidigt. Denna andel är betydande och bör inte ignoreras.

Dessutom står vi inför en åldrande befolkning där cirka 20 procent är över 65 år. Denna demografiska förändring kommer att fortsätta i de kommande åren. Trots förbättringar i äldres hälsa över tid är det sannolikt att funktionsnedsättningar fortfarande kommer att vara vanligt förekommande i denna grupp.

Ökad Målgrupp och Kundbas

Genom att anpassa din webbplats för tillgänglighet öppnar du upp för en helt ny målgrupp och potentiellt ökar din förmåga att generera intäkter. Samtidigt bidrar du till en mer rättvis och inkluderande digital värld. Det handlar inte bara om att uppfylla krav, utan också om att erkänna den betydande del av befolkningen som kan dra nytta av en tillgänglig webbmiljö. Det är en investering som gynnar både samhället och din verksamhet på lång sikt.

Bättre Sökmotoroptimering (SEO)

Många tillgänglighetsanpassningar, som tydliga beskrivningar av bilder och välstrukturerad kod, kan förbättra din webbplatsens SEO. Sökmotorer gillar när webbplatser är lättåtkomliga och användarvänliga, vilket kan leda till högre placeringar i sökresultaten. Detta kan öka din synlighet och locka mer trafik till din webbplats.

Positivt Rykte och Varumärkesbyggande

Genom att visa ditt engagemang för tillgänglighet signalerar du att du är en inkluderande och ansvarstagande aktör på marknaden. Detta kan stärka ditt varumärkes rykte och bygga förtroende bland både befintliga och potentiella kunder. En positiv image som en företag som bryr sig om alla användares behov kan differentiera dig från konkurrenterna och skapa långsiktig framgång.

Vad säger lagen?

Riktlinjerna är utformade i en särskild europeisk standard (EN 301 549 V3.2.1), som i sin tur bygger på WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) med några tilläggspunkter.

Riktlinjerna utgår ifrån att vi alla människor är olika och har olika behov. Användaren kan ha svårt att trycka på för små knappar, inte kunna använda muspekaren eller är synskadad och använder en skärmläsare som läser upp innehållet, därför behöver vi i samhället visa hänsyn till dessa behov. 

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven och eventuella brister.

WCAG 2,1 AA

WCAG är en förkortning för Web Content Accessibility Guidelines. Det är en samling internationella riktlinjer för tillgänglighet på webben. 

Webbplatser och mobila applikationer kan säkerställa att de lever upp till kraven genom att följa en särskild europeisk standard som heter EN 301 549 V2.1.2.

Tillgänglighetskraven består av fyra principer. Där står att digital service ska vara:

  • Möjlig att uppfatta
  • Hanterbar
  • Begriplig
  • Robust

Principerna har fastställts i webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s (Myndigheten för Digital Förvaltning) föreskrifter.

WCAG är nu inne i version 2.1 och finns i tre graderingar, A, AA och AAA där den sista är den strängaste. Svenska myndigheter och officiella företags nyutvecklade webbsidor ska sedan 23 september 2019 följa riktlinjerna för AA. enligt lag.

Viktiga datum:

Från 23 september gäller reglerna även äldre webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018)

Från 23 juni 2021 gäller reglerna även mobila applikationer

Från 28 juni 2025 omfattas även privata aktörer.

(Text från Antrop)

WCAG 2,1 AA

WCAG är en förkortning för Web Content Accessibility Guidelines. Det är en samling internationella riktlinjer för tillgänglighet på webben. 

Webbplatser och mobila applikationer kan säkerställa att de lever upp till kraven genom att följa en särskild europeisk standard som heter EN 301 549 V2.1.2.

Tillgänglighetskraven består av fyra principer. Där står att digital service ska vara:

  • Möjlig att uppfatta
  • Hanterbar
  • Begriplig
  • Robust

Principerna har fastställts i webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s (Myndigheten för Digital Förvaltning) föreskrifter.

WCAG är nu inne i version 2.1 och finns i tre graderingar, A, AA och AAA där den sista är den strängaste. Svenska myndigheter och officiella företags nyutvecklade webbsidor ska sedan 23 september 2019 följa riktlinjerna för AA. enligt lag.

Viktiga datum:

Från 23 september gäller reglerna även äldre webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018)

Från 23 juni 2021 gäller reglerna även mobila applikationer

Från 28 juni 2025 omfattas även privata aktörer.

Gör din webb tillgänglig för alla!

Tillgänglighet kan kännas komplext, men med oss vid din sida blir det enklare och mer effektivt. Låt oss hjälpa dig att skapa en inspirerande och inkluderande digital upplevelse Låter det intressant? Kontakta oss nu!

(Text från Zington)

Ny lag – digitala tjänster tillgängliga för alla

Den nya lagen baseras på det europeiska tillgänglighetsdirektivet, European Accessibility Act, och gäller alla elektroniska kommunikationstjänster, som webbplatser, appar, e-handel, e-böcker, bank-, och resetjänster. Direktivet går ut på att digitala produkter och tjänster måste vara inkluderande och kunna användas av alla, även av äldre och personer med funktionsvariationer som nedsatt syn, färgblindhet eller hörselnedsättning. Dessa krav har tidigare bara gällt offentlig sektor men från och med 28 juni 2025 omfattas även privata aktörer.

Viktiga datum för WCAG 2.1:

23 september 2019

Har din webbplats varit med ett tag, lanserad före 23 september 2018? Nu är det dags att ta den till nästa nivå. Genom att följa de senaste tillgänglighetsreglerna kan du omvandla din äldre webbplats till en modern och tillgänglig plattform, öppen för alla. Bli en del av den digitala framtidens krav och skapa en positiv upplevelse för varje besökare.

23 september 2020

Från och med den 23 september 2020 är kraven på digital tillgänglighet inte bara en bestämmelse – det är din chans att nå fler. Fokus ligger på myndigheter och offentliga aktörer, men privata företag kan också dra nytta av dessa direktiv. Genom att göra din webbplats användbar för alla, inklusive personer med funktionshinder, framtidssäkrar du din digitala närvaro och stärker din position på marknaden.

28 juni 2025

Inom kort kommer ditt digitala fotavtryck att synas som aldrig förr. Från och med den 28 juni 2025 gäller nya krav och regler för både offentliga och privata aktörer. Men det är mer än bara regler – det är din chans att leda vägen i digital inkludering. Säkerställ att ditt företag inte bara följer reglerna utan går i bräschen för en tillgänglig och inkluderande framtid. Ta kontakt med oss idag för att förbereda dig för morgondagens digitala landskap!

Främja en företagskultur som värdesätter tillgänglighet och inkludering.

“Vi upplever ett stort engagemang från Acrowd! De kommer med egna förbättringsförslag, är väldigt snabba och flexibla.”

Vi på acrowd tycker att webben ska vara tillgänglig för alla, det innebär att vem du en är och vilka förutsättningar du en har ska du kunna använda alla digitala tjänster som finns på marknaden.

Vi brinner för att hjälpa stora och små företag att vara tillgängliga och har erfarenhet av att anpassa hemsidan och system för att följa de riktlinjer som finns idag.

Kom igång nu!

Fyll i formuläret så utför vi en analys av din hemsida och återkommer med resultat och förslag på förbättringar.