Ett samlat varumärke ger kontinuitet på markanden.

En allomfattande strategi styr hur ni syns och kommunicerar på marknaden så att ni kan bygga ett varumärke som är värt att lägga på minnet.

Varumärkesstrategi

Varumärkesstrategin bestämmer hur du vill uppfattas som företag. I grunden ligger din varumärkesidentitet som i mötet med din omgivning, med dina kunder, din marknad och med samhället i stort skapar något som du inte har direkt kontroll över, ditt varumärkes image.

På samma sätt som individens image är en dynamisk förhandling mellan vad de utstrålar och hur de uppfattas är ditt företags image en ständig förhandling vilket innebär att din varumärkesstrategi och -identitet måste vara realistisk, genuin och flexibel för att du ska kunna ha så stor inverkan som möjligt.

Successful
Since 2018

0

Kvadratmeter
Kreativ yta

0

Fantastiska
medarbetare

0

Genomförda
projekt

Vill du prata om varumärkesstrategi med oss?

Hör av dig till vår
Art Director Jesper De Waard!

jesper@acrowd.se

Case - Varumärkesstrategi

Make Space

Reierstam

Edda Förskolor

Identitet

Identiteten ligger till grund för alla övriga insatser inom varumärkesstrategin. Beroende på om det är ett nytt varumärke som ska tas fram eller om ett befintligt varumärke ska pånyttfödas sker detta antingen genom en branding eller en rebranding.

Grafisk Profil

Visuella signaler är kritiska när det kommer till att skapa igenkännande och attraktion. Med en komplett och balanserad grafisk profil är det enklare att ta fram och publicera material som samspelar med och förhöjer företagets visuella närvaro enligt varumärkesstrategin.

Kommunikationsplattform

Allt ett företag gör är en dialog med omgivningen och för att säkerställa att vi kommunicerar på ett sätt som är förenligt med vår varumärkesstrategi är det viktigt att ha en tydlig plan. Kommunikationsplattformen bestämmer vad vi säger och varför vi säger det.

Vår process

Behovsanalys

Vi utforskar – Vi samlar in underlag från er organisation och involverar de personer och avdelningar som är viktiga för att skapa en förståelse för ert varumärke.

Vi enas – Vi definierar vilka behov som finns, hur och vad som kan förbättras och sammanställer våra insikter från den utforskande fasen i en rapport. 

Produktion

Med vår analys färdig och våra mål satta så inleds vår fullservice-tjänst och vi delegerar varje aspekt av vår utmaning till våra olika avdelningar. Oavsett om vi har valt att stärka er befintliga branding eller om vi vill re-brand:a er befintliga marknadsföring så kan vi vid behov koppla in copywriters, content-producenter, designers och webbutvecklare för att förverkliga den vision som vi formulerat i vår behovsanalys.    

Under produktion, oavsett vilka verktyg vi väljer att tillsätta så prioriterar vi alltid att varje avdelning och insats går i linje med varandra och bidrar till en helhet som andas just ert varumärke och er röst.

Leverans och uppföljning

Vi levererar er färdiga varumärkesplattform och som fullservicebyrå är vi redo att hjälpa er när den nya eller uppdaterade identiteten ska marknadsföras i era olika kanaler.

Vi bygger våra varumärkesplattformar på ett skalbart sätt vilket innebär att den enkelt går att använda för att ta fram nya resurser, till exempel offertmallar, visitkort eller andra typer av profilerat material.

Är du redo att starta?

💡
Fick du några idéer?

Kul att träffas, är du nyfiken på hur det är att jobba med oss eller vill ha råd om hur du ska gå vidare? Fyll i vårt formulär för att komma i kontakt med oss.

Let's talk!

1.  Berätta kort om dig och dina mål.

2. Vi bestämmer en tid där vi kan ses och ta reda på om vi är en match (made in heaven)! Online, fysiskt eller på telefon – You decide!

3. We make it happen✌️

Boka ett möte

1.  Skicka in dina kontaktuppgifter

2. Vi tar kontakt och bokar in en tid som passar dig

3. Vi påbörjar analysarbetet